WYNIKI GŁOSOWANIA SMS
PÓŁFINAŁ

W dniu 12.12.2018 Operatorzy GSM wprowadzili limity kwot na usługi PREMIUM RATE. Jeśli jakaś osoba nie może wysłać SMS PREMIUM powinien skontaktować się bezpośrednio ze swoim Operatorem GSM w celu odblokowania usługi PREMIUM lub podniesienia limitu. Szczegółowe informacje dostępne na stronie limit net.

Zagłosuj i daj awans bezpośrednio do finału największego i najbardziej prestiżowego konkursu piękności w woj. Małopolskim! Kandydatki z największą ilością głosów (2 w kat. Miss Małopolski i 2 w kat. Miss Nastolatek Małopolski) otrzymają bezpośrednio awans do finału konkursu we wrześniu!

★ GŁOSOWANIE FACEBOOK ★

1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą portalu FACEBOOK i będzie trwało od 12/06/2020 r. od godz. 17.00 do 30/06/2020 r. do godz. 23.59.
2.Głosowanie odbywa się za pomocą polubień zdjęć w galerii MISS MAŁOPOLSKI 2020 – PÓŁFINALISTKI na fanpage www.facebook.com/MissMalopolskiofficial.
3. Uczestnik może oddać 1 głos na 1 kandydatkę, przy czym każdy uczestnik głosowania może oddać swój głos na dowolną ilość kandydatek.
4. Aby głos był uznany za ważny, uczestnik musi polubić fanpage Miss Małopolski (www.facebook.com/MissMalopolskiofficial).
5. W obliczeniu wyników biorą udział te głosy, które zostaną oddane na kandydatkę do godziny zakończenia konkursu. Głosy, które zostaną oddane po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach.
6. 1 głos na portalu facebook ma wagę 0,5 pkt w ogólnej skali punktowej.
7. Głosowanie zostanie zamknięte w dniu 30/06/2020 r. o godzinie 23.59. Po tej godzinie głosy nie będą liczne. –> Głosy można sprawdzać pod zdjęciem na portalu facebook.

★ GŁOSOWANIE INSTAGRAM ★

1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą aplikacji INSTAGRAM i będzie trwało od 12/06/2020 r. od godz. 17.00 do 30/06/2020 r. do godz. 23.59.
2. Głosowanie odbywa się za pomocą polubień zdjęć umieszczonych na koncie Miss Małopolski w aplikacji INSTAGRAM (instagram.com/missmalopolski), które będą oznaczone hashtagami #półfinał #głosowanie #missmalopolski #jurymissmalopolski
3. Uczestnik może oddać 1 głos na 1 kandydatkę, przy czym każdy uczestnik głosowania może oddać swój głos na dowolną ilość kandydatek.
4. Aby głos był uznany za ważny, uczestnik musi polubić konto Miss Małopolski (instagram.com/missmalopolski).
5. W obliczeniu wyników biorą udział te głosy, które zostaną oddane na kandydatkę do godziny zakończenia konkursu. Głosy, które zostaną oddane po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach.
6. 1 głos w aplikacji INSTAGRAM ma wagę 0,75 pkt w ogólnej skali punktowej.
7. Głosowanie zostanie zamknięte w dniu 30/06/2020 r. o godzinie 23.59. Po tej godzinie głosy nie będą liczne. –> Głosy można sprawdzać pod zdjęciem w aplikacji instagram.

★ GŁOSOWANIE SMS PREMIUM ★

1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 12/06/2020 r. od godz. 17.00 do 30/06/2020 r. do godz. 23.59.
2. Głosowanie odbywa się za pomocą SMS-ów nadesłanych na numer:
a) 7248 – 1 punkt, koszt 2,46 zł z VAT,
b) 74567 – 4 punkty, koszt 4.92 zł z VAT,
c) 79567 – 12 punktów, koszt 11,07 zł z VAT,
d) 91983 – 30 punktów, koszt 23,37 zł z VAT.
3. Głosowanie SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na jeden z numerów podanych w pkt. 2 w treści SMS wpisując MMP. po kropce wpisując numer wybranej kandydatki. W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również informację zwrotną odpowiednią do wysłanej treści.
4. Uczestnik może oddać dowolną liczbę głosów, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod jeden z numerów z pkt 2 powoduje ponowne pobranie opłaty zgodnie z podaną przy danym numerze.
5. W obliczeniu wyników biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu BILD PRESS do godziny zakończenia konkursu. Głosy, które wpłyną do sytemu po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach.
6. Głos oddany po przez głosowanie SMS ma wagę odpowiedniej ilości pkt przypisanej do odpowiedniego numeru opisanego w pkt. 2.
7. Głosowanie zostanie zamknięte w dniu 30/06/2020 r. o godzinie 23:59. Po tej godzinie głosy nie będą liczne.

★ GŁOSOWANIE przez zakup WIRTUALNEGO BILETU ★

1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą zakupu wirtualnego biletu przez portal evenea (https://app.evenea.pl/event/wirtualnybiletmmp/) i będzie trwało od 12/06/2020 r. od godz. 17:00 do 30/06/2020 r. do godz. 23:59.
2. Głosowanie odbywa się przez podanie danych kandydatki, na którą się głosuje podczas zakupu jednego z trzech rodzajów biletów:
a)  bilet brązowy o wartości 10 zł brutto / sztuka zawiera:
– personalizowany bilet wirtualny, który będzie można pobrać i wydrukować, bądź zachować na pamiątkę,
– specjalny materiał wideo z backstage nagrań do półfinału,
– możliwość oddania głosu na wybraną kandydatkę – 10 punktów dla wybranej kandydatki.
b) bilet srebrny o wartości 20 zł brutto / sztuka zawiera:
– personalizowany bilet wirtualny, który będzie można pobrać i wydrukować, bądź zachować na pamiątkę,
– specjalny materiał wideo z backstage nagrań do półfinału,
– możliwość oddania głosu na wybraną kandydatkę – 25 punktów dla wybranej kandydatki.
c) bilet srebrny o wartości 30 zł brutto / sztuka zawiera:
– personalizowany bilet wirtualny, który będzie można pobrać i wydrukować,
bądź zachować na pamiątkę,
– specjalny materiał wideo z backstage nagrań do półfinału,
– możliwość oddania głosu na wybraną kandydatkę – 40 punktów dla wybranej kandydatki.
3. Każda osoba, może nabyć dowolną ilość wirtualnych biletów. W ramach każdego zakupionego biletu otrzyma również dostęp do specjalnego materiału wideo z backstage nagrań do półfinału, możliwość oddania głosu na wybraną kandydatkę (rodzaj biletu odpowiada ilości punktów).
4. Bilet wirtualny nie uprawnia jego nabywcy do udziału w nagraniach do półfinału w charakterze widza ani do otrzymania innych jakichkolwiek świadczeń wzajemnych, oprócz wymienionych w §5 pkt 2.
5. Do nabycia biletów konieczne jest podanie danych imię i nazwisko, adres e-mail, na który zostanie przesłany wirtualny bilet w formacie pdf oraz specjalny materiał wideo z backstage nagrań do półfinału w momencie jego powstania, nr telefonu kupującego oraz imię i nazwisko kandydatki na którą oddaje swój głos. Po dokonaniu wyboru ilości nabywanych wirtualnych biletów kupujący zostanie przekierowany na stronę wybranej przez siebie metody płatności.
6. Wirtualne bilety oraz inne wirtualne produkty nie podlegają zwrotowi lub wymianie.
7. Głosowanie zostanie zamknięte w dniu 30/06/2020 r. o godzinie 23:59. Po tej godzinie głosy nie będą liczne.

★ OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU ★

Na wynik głosowania zbierają się punkty według następującego przelicznika (ilość lajków fb x 0,5) + (ilość polubień zdjęcia na instagramie x 0,75) + ilość głosów z głosowania SMS + ilość punktów z głosowanie przez zakup wirtualnego biletu

ZASADY GŁOSOWANIA znajdują się powyżej oraz w regulaminie konkursu re9.pl/7a4